sábado, 19 de noviembre de 2011

Exposición de grabado obra gráfica


Exposición de obra gráfica “Cuba. Grabados y dibujos de los siglos XVI a XIX”. Del 6 de octubre de 2011 al 30 de enero de 2012.

Palau Antiguitats
Carrer de Gràcia, 1
08012 Barcelona
93 237 61 58
www.palauantiguitats.com
info@palauantiguitats.com

Reseña: L’exposició està formada per gravats i dibuixos de diverses temàtiques: mapes i estampes cartogràfiques dels segles XVI-XIX; vistes òptiques del segle XVIII; gravats anglesos i francesos del XVII-XVIII amb vistes panoràmiques de ciutats; litografies de costums i diferents racons de l’illa; estampes satíriques i religioses, etc. De tot plegat es traspua la fascinació que Occident ha mostrat vers Cuba al llarg dels segles.

Per últim, la mostra també posa de relleu els estrets lligams generats entre Catalunya i Cuba a diversos nivells: comercials, econòmics, socials, folklòrics ... Imperis com ara Pertegaz o Bacardí són, en bona mesura, exemples cimers d’aquest èxit i de llur fructífera relació d’assentament a l’illa. A casa nostra potser tenim la millor prova si recordem el paper dels indianos, que deixaren una empremta visible no només en l’àmbit econòmic, sinó també en llur imatge col·lectiva.

1 comentario: